Taula preus segons usuaris ABONAMENTS 2020
60 dies Anual
   
1 usuari } 1 adult 310 1440
1 adult 65+ 290 1320
   
2 usuaris } 2 adults 370 1740
1 adult i 1 adult 65+ 350 1620
2 adults 65+ 330 1500
1 adult i 1 nen 340 1560
1 adult 65+ i 1 nen 320 1440
3 usuaris } 3 adults 430 2040
2 adult i 1 adult 65+ 410 1920
1 adult i 2 adults 65+ 390 1800
3 adults 65+ 370 1680
2 adults i 1 nen 400 1860
1 adult i 2 nens 370 1680
2 adults 65+ i 1 nen 360 1620
1 adult 65+ i 2 nens 350 1560
1 adult,1 adult 65+1 nen 400 1740
4 usuaris } 4 adults 490 2340
3 adults i 1 adult 65+ 470 2220
2 adults i 2 adults 65+ 450 2100
1 adult i 3 adults 65+ 430 1980
3 adults i 1 nen 460 2160
2 adults i 2 nens 430 1980
1 adult i 3 nens 400 1800
4 adults 65+ 410 1860
3 adults 65+ i 1 nen 400 1800
2 adults 65+ i 2 nens 390 1740
1 adult 65+ i 3 nens 380 1680
2 adults + 1de65 + 1nen 440 2040
1adult + 2de65 + 1nen 420 1920
1adult + 1de 65 + 2 nens 410 1860
* ABONO 60 dies
 Inclou 60 dies de parcel·la amb caravana i cuina
 i l’estada dels usuaris dels caps de setmana, festius i ponts. 
No inclou la electricitat, ni mascotes, es paga a part.
 Aquesta tarifa també s'aplicarà en els períodes posteriors 
de 30, 60, 90... dies
       
 
* ABONO ANUAL
Inclou 365 dies de parcel·la amb caravana i cuina  amb l’estada dels usuaris i mascotes de tots els dies d’obertura.
 No inclou la electricitat, es paga a part.
       
*Las estades dels usuaris dels abonaments són intransferibles
El cobrament de l’abonament es farà per transferència